Về thuật ngữ khoa học thì kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng. Kiến trúc thường liên quan đến một số lĩnh vực ngành nghề khác như: quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, quản lý đô thị, quản lý giám sát dự án…

Bạn có thể hiểu đơn giản rằng kiến trúc được tạo thành từ những yếu tố sau đây:

– Công năng: Chính là mục đích sử dụng và sử dụng như thế nào của một công trình kiến trúc.

– Vật chất-kỹ thuật: Yếu tố vật chất kỹ thuật trong kiến trúc chính là việc tính toán sử dụng nguyên vật liệu sao cho thật hợp lý, kết cấu và cấu tạo hình khối không gian, phương pháp thi công mà người kiến trúc sư triển khai.

– Nghệ thuật: Yếu tố này được thể hiện ở việc một công trình kiến trúc phải đảm bảo mỹ quan, có tác động tốt đến tâm lý và nhận thức thẩm mỹ của con người.

Những yếu tố trên được liên hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời tùy theo mục đích, tính chất đặc điểm của công trình mà có những yêu cầu cao thấp khác nhau.

Trong ngành kiến trúc, người kiến trúc sư có thể được thỏa sức sáng tạo với mọi ý tưởng của mình. Họ xem xét trên nhu cầu thực tế của người dùng và các giá trị thẩm mỹ của thời đại để sáng tạo ra những công trình mang phong cách kiến trúc đương đại có bản sắc riêng.

Mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau với ý thức hệ khác biệt, vậy nên một công trình kiến trúc phải có những đặc điểm hình tượng mang giá trị tư tưởng xã hội của từng thời kỳ, cho thấy sự thích nghi với tự nhiên mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.